Odzyskiwanie danych Podstawy odzyskiwania danych

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się stracić lub przypadkowo usunąć dane, albo z jakiegoś powodu uniemożliwić dostęp do nich, prawdopodobnie rozważałeś skontaktowanie się z firmą świadczącą usługi odzyskiwania danych. Usługi te są nieuniknionym, nieplanowanym wydatkiem, ale zdarzają się często. Poniżej znajduje się krótki opis czynności, które należy wykonać. Po pierwsze należy wyłączyć źródło zasilania dysku, z którego nastąpiła utrata danych. Następnie należy odłączyć kabel zasilający. Jeśli jest to dysk twardy, upewnij się, że odłączyłeś źródło zasilania.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania danych, które zostały utracone, przypadkowo usunięte, uszkodzone lub stały się niedostępne.

Do utraty danych dochodzi zazwyczaj z kilku powodów, takich jak awaria zasilania, awaria logiczna lub przypadkowe usunięcie danych. Dane są usuwane między innymi w przypadku awarii systemu operacyjnego lub przypadkowego uszkodzenia dysku twardego. Nawet jeśli na dysku nadal znajdują się dane, będą one niedostępne, o ile nie zostanie przeprowadzony proces odzyskiwania danych.

Chociaż odzyskiwanie danych nie jest rozwiązaniem kompletnym, jest to skuteczna metoda odzyskiwania danych z utraconych, uszkodzonych lub niedostępnych nośników pamięci. Wiele osób doświadcza utraty danych w wyniku nieoczekiwanej awarii systemu, przypadkowego usunięcia danych lub złośliwych ataków w Internecie. Ponadto w przypadku kryminalistyki, szpiegostwa lub utraty danych może dojść do utraty danych z powodu zaszyfrowanych plików lub ukrytych danych. Nawet atak wirusa może zaszyfrować pliki, czyniąc je bezużytecznymi.

Niektóre osoby mają trudności z odzyskaniem danych, a komputer został zablokowany lub nie ma do niego dostępu. Z tego powodu bardzo ważne jest użycie programu do odzyskiwania danych w celu odzyskania utraconych lub usuniętych plików. Oprogramowanie do odzyskiwania danych może pomóc w odzyskaniu plików z zablokowanych komputerów oraz w odzyskaniu dostępu do osobistych i ważnych plików. Jeżeli plik został przypadkowo usunięty, należy natychmiast wyłączyć komputer i unikać korzystania z niego podczas instalowania oprogramowania do odzyskiwania danych. W przeciwnym razie struktura pliku może zostać nadpisana przez inny program.

Niektórych typów plików nie można odzyskać z niedostępnego dysku twardego. Winna jest zwykle tabela alokacji plików na dysku. Zazwyczaj plik pozostaje na dysku twardym. Jednak uszkodzonych plików i zaszyfrowanych plików nie można odzyskać. Na szczęście oprogramowanie do odzyskiwania danych często umożliwia odtworzenie tych plików. I chociaż niektóre pliki są fizycznie uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, inne można odzyskać.

W niektórych sytuacjach firma musi odzyskać dane swoich podstawowych aplikacji. Proces przywracania danych tych aplikacji i plików wymaga czasu. Ponadto przed zakupem programu do odzyskiwania danych należy rozważyć ramy czasowe odzyskiwania danych. Ponadto może się zdarzyć, że nie będą potrzebować wszystkich danych produkcyjnych, ale niektóre pliki będą im potrzebne do wznowienia działalności.

Jest to nieplanowany wydatek

Koszt odzyskiwania danych może nie być objęty polisą ubezpieczeniową. Jednak w przypadku utraty danych biznesowych, takich jak zastrzeżone oprogramowanie, zeznania podatkowe lub biznesplany, może istnieć możliwość objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. Możliwe jest nawet uzyskanie zwrotu kosztów odzyskania danych z polis ubezpieczeniowych, które pokrywają koszty przerw w działalności gospodarczej, a także dokumentów, na których można polegać. Należy jednak skontaktować się z ubezpieczycielem, aby sprawdzić, czy utracone dane są objęte ochroną.

Jest to powszechne zjawisko

Osoby, które kiedykolwiek musiały odzyskać dane z uszkodzonego dysku twardego lub innego nośnika pamięci, prawdopodobnie zetknęły się z koniecznością odzyskiwania danych. W większości przypadków dane na tych urządzeniach zostały przypadkowo lub logicznie uszkodzone. Jeżeli dane były wystarczająco ważne, można je odzyskać, wykonując operację oczyszczania dysku. W takich przypadkach konieczne będzie użycie menedżera plików lub pakietu oprogramowania do authoringu dysków optycznych.

Chociaż można spróbować odzyskać utracone pliki samodzielnie za pomocą narzędzia do odzyskiwania danych, nie można zakładać, że uda się je odzyskać z systemu, jeśli nie wie się, jak to zrobić. Chociaż narzędzia do odzyskiwania danych mogą rozwiązać wiele problemów, najlepsze rozwiązanie zależy od przyczyny problemu. Oto kilka wskazówek, jak skutecznie odzyskać dane:

Jednym z powodów, dla których odzyskiwanie danych jest możliwe, jest fakt, że plik i informacje, dzięki którym jest on dostępny, są przechowywane w oddzielnych lokalizacjach. System operacyjny Windows przechowuje informacje o plikach w tabeli zwanej tabelą alokacji plików. Tabela ta jest jak spis treści książki. Rzeczywiste pliki na dysku twardym są jak strony. Jeśli jeden z tych plików zostanie utracony, można go odzyskać na podstawie tej tabeli. Jeżeli plik został zaszyfrowany lub fizycznie uszkodzony, nadal można uzyskać do niego dostęp.

Proces odzyskiwania danych z fizycznie uszkodzonego sprzętu obejmuje wiele technik. Niektóre uszkodzenia można naprawić, wymieniając części wewnątrz dysku. Jednak takie podejście nie rozwiąże problemu uszkodzeń logicznych, które mogą być główną przyczyną problemu. Innym sposobem odzyskiwania danych jest proces obrazowania dysku. Ta specjalistyczna procedura pozwala odzyskać każdy czytelny bit na powierzchni dysku i zapisać go na niezawodnym nośniku. Po odzyskaniu obrazu można go przeanalizować pod kątem uszkodzeń logicznych i przywrócić oryginalny system plików. Oprócz korzyści logicznych, odzyskiwanie danych jest również koniecznością w przypadku katastrofalnych awarii elektronicznych.

Niestety, utrata danych to codzienność. Przypadkowe usunięcie plików nie jest rzadkością. Nawet jeśli wykonano kopię zapasową danych za pomocą programu do tworzenia kopii zapasowych na komputerze stacjonarnym, nadal istnieje możliwość, że plik został trwale usunięty. Czasami jednak, nawet po usunięciu pliku, na dysku twardym mogą nadal znajdować się fragmenty oryginału. Na szczęście oprogramowanie i usługi odzyskiwania danych są bardzo łatwo dostępne. Profesjonalne usługi odzyskiwania danych mogą szybko i łatwo przywrócić utracone dane.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]